Αγοράζουμε το τηλεφωνικό σας κέντρο

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Αγοράζουμε το τηλεφωνικό σας κέντρο

Brinno Technology Ltd
Administrator
Παρότι  το μεγαλύτερο μέρος των υλικών που προμηθευόμαστε προέρχεται  από εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, είμαστε πάντα σε αναζήτηση  νέων ενδιαφέρον πηγών προμήθειας εξοπλισμού.

Αν ψάχνετε να πωλήσετε το τηλεφωνικό σας κέντρο ή επιπλέον πλεονάζον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό του οίκου της Panasonic, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο κεντρικό email μας  info@brinno.gr , θα είμαστε ευτυχής να σας δώσουμε την προσφορά μας.


Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com