Προσφορά Alcatel Omni Pcx Office με 4 Τηλέφωνα

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Προσφορά Alcatel Omni Pcx Office με 4 Τηλέφωνα

Brinno Technology Ltd
Administrator
Το προσφερόμενο πακέτο είναι ένα και περιλαμβάνει:

1x

Alcatel Lucent Pcx Office Package


Διαθέτει 2 γραμμές ISDN / 4 κανάλια γραμμών πόλεως,
4 Ψηφιακά & 4 απλά εσωτερικά
Μύνημα προαπάντησης
CTI Basic
Lan / Ethernet

4x Ψηφιακές Τηλεφωνικές Συσκευές

Τιμή Πακέτου 250€

Ισχύ προσφοράς μία εβδομάδα από την ανάρτηση της.Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com