Οδηγίες - Βοηθήματα Προγραμματισμού Alcatel

classic Classic list List threaded Threaded
19 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Οδηγίες - Βοηθήματα Προγραμματισμού Alcatel

Brinno Technology Ltd
Administrator
This post was updated on .

Download Alcatel Lucent Manager


 -  OMC 10.0.0.13.1_XX_Alcatel Lucent Manager 

Download Alcatel Lucent PIMphony_6.8  CTI Software


 -  OMC 10.0.0.13.1_XX_Alcatel Lucent Manager 

Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Οδηγίες - Βοηθήματα Προγραμματισμού Alcatel

Brinno Technology Ltd
Administrator
Για να προγραμματίσουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο Alcatel 4200

Αφού κάνουμε εγκατάσταση το πρόγραμμα περνάμε στις παρακάτω ρυθμίσεις:

Το πρόγραμμα είναι αυτό:

 

Ελέγχουμε  ταχύτητα επικοινωνίας και com.Πρέπει να είναι 9600 Ν-8 -1Ελέγχουμε targets του συστήματος.Εάν μπούμε με άλλο τότε θα εμφανιστεί μήνυμα να κάνουμε adapt.Οι VERSION του τηλεφωνικού κέντρου 4200 είναι:


Release        Version

R2.1                 32_05
R2.4                 32_10.8

             
R3.0                40_31.1
                        40_35


R3.1                42_17
                        42_8.0


R3.2a            421_08.3
R3.2b            421_09.1
                      421_11.0


R4.0              422_15.1
                      422_22.1
                      422_25.1 (Αυτή είναι η τελευταία version )

Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Password - Μηδενισμός Password

Brinno Technology Ltd
Administrator
Μπαίνουμε online στο σύστημα μας ζητάει password :

Τα PASSWORD του συστήματος είναι 1064

• Μπαίνοντας στο pcmmc έτσι μπορούμε να κάνουμε reset όλα τα password του συστήματος
• ADMINISTRATOR           (1987)
• INSTALLER                   (1064)
• OPERATOR                   (1954)

Εάν ποτέ βρεθείς σε ανάγκη και έχεις ξεχάσεις το password installer & πρέπει να το μηδενίσεις, η διαδικασία είναι :
Σε 4200 αν η ημερομηνία είναι 27-1-2000 Το manufacturer Password είναι 43412
Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Βασικές Ρυθμίσεις Ερμαρίου

Brinno Technology Ltd
Administrator
Πάμε system  --->  Hardware --->  Line boards details.
Εάν βλέπει σωστά το ερμάριο & τις κάρτες.Εάν δεν βλέπει σωστά το ερμάριο τότε πρέπει να κλείσεις το κέντρο ,να βγάλεις την μπαταρία(UPS),να βγάλεις την κάρτα CM-1 ή CM και να αλλάξεις τα τσαμπεράκια της ώστε να το δει το σύστημα σωστά.Έπειτα κάνω cold reset( Ένα είδος reset του κέντρου που σβήνεις το πρόγραμμα όλου του κέντρου για να το ξεκινήσεις σωστά).

                                                    Τα τσάμπερ της CPU


• Όταν είναι έτσι  ΙΙΙ               ΙΙΙ       τότε βλέπει το ερμάριο 20  slots
                              - (1,2)         -(1,2)

• Όταν είναι έτσι  III               III      τότε βλέπει το ερμάριο 6    slots
                               -(2,3)          -(2,3)

• Όταν είναι έτσι  III               III τότε βλέπει το ερμάριο  10  slots
                              -(1,2)           -(3,4)


• Όταν είναι έτσι  III               III τότε βλέπει το ερμάριο  14 slots
                               -(3,4)         -(1,2)
Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Αρχικά Βήματα Προγραμματισμού

Brinno Technology Ltd
Administrator
Αρχίζουμε με τον προγραμματισμό των κωδικών του τηλεφωνικού.κέντρου.

-Μπαίνουμε στο Numbering ---> Internal Numbering Plan

• Εδώ προγραμματίζουμε την αριθμοδότηση των εσωτερικών,κάποιους κωδικούς prefix.
Όπως: Hunting group (Ομάδες εσωτερικών), Trunk group (group OTE)  κτλ.Να τηρούμε απαραίτητα τον ίδιο πίνακα σε όλα τα κέντρα,όσο αφορά τους κωδικούς.Προσθέτω τώρα τα εσωτερικά:Προσθέτω τώρα τα Trunk Group:Έπειτα πάμε στο Numbering --->    Public Numbering Plan και περνάμε ότι θέλουμε να κουδουνίζει.Εάν δεν υπάρχει τότε δεν πρόκειται σε αυτό  να εκδηλωθεί κλήση .(δεν θα δεχτεί το transfer από άλλον,ούτε διεπιλογή,ούτε εκτροπή σε μια μνήμη)

Το ίδιο ακριβώς περνάμε και στο Numbering ---> Restricted Numbering Plan

Παράδειγμα:και copy στοΕδώ φαίνεται ότι κατά την διάρκεια της ημερήσιας αλλά και νυχτερινής λειτουργίας του κέντρου τα εσωτερικά όπως είναι δηλωμένα στο Internal Numbering Plan είναι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο δηλωμένα και εδώ σε αυτούς τους πίνακες.Επίσης είναι δηλωμένα τα hunting group , οι διεπιλογές
Πχ η γραμμή ……98 να χτυπάει στο 42 εσωτερικό
      η γραμμή ……99 να χτυπάει στο 43 εσωτερικό
δηλώνουμε πάντα την attendant call για να βλέπει attendant groups.
Και προαιρετικά δηλώνουμε και τα collective dial όπως είναι δηλωμένα στο Internal .Για να κάνουμε μια εκτροπή σε μια μνήμη το εσωτερικό μας,όπου στην μνήμη μπορούμε να έχουμε ένα κινητό κ.α.
Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Δημιουργούμε λίστα με εσωτερικά

Brinno Technology Ltd
Administrator
Για να δημιουργήσουμε την λίστα με τα εσωτερικά μας κάνουμε τα εξής:

Πάμε Subscribers list και αριστερά βλέπουμε τις πόρτες του κέντρου.
Κλικάρουμε πάνω στην πρώτη πόρτα (01-001) πάμε στο EDN και επιλέγουμε εσωτερικό νούμερο.Δεξιά γράφουμε το όνομα  του χρήστη και πατάμε modify.

Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Αλλάζουμε τις ρυθμίσεις ενός εσωτερικού

Brinno Technology Ltd
Administrator
Έπειτα εάν θέλουμε να μπούμε στα Details ενός εσωτερικού και να προγραμματίσουμε τις δυνατότητες ,τις φραγές ,τις εκτροπές,το  password ξεκλειδώματος κ.α  κάνουμε διπλό κλικ πάνω στην πόρτα του συγκεκριμένου εσωτερικού.

Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Φραγές

Brinno Technology Ltd
Administrator
This post was updated on .
Στο barring ρυθμίζω τις φραγές του.Διπλό κλικ στο barring και έχουμε :
Έχουμε Normal & Restricted mode

Αριστερά έχουμε τον αριθμό που μας επιτρέπει να πάρουμε κάποια συγκεκριμένα trunk group και να βγούμε μέσα από αυτά.Δεξιά τον αριθμό που προσδιορίζει τον τύπο φραγής.(αστικά,υπεραστικά,κινητά,διεθνή)

Αριστερά λοιπόν βλέπουμε το Traffic Saring Ling Category το οποίο βρίσκεται
Σε άμεση συνάρτηση με τον πίνακα που βρίσκετε στο System ---> Traffic Sharing and barring --->  Traffic Sharing Matrix        
Εδώ βλέπουμε αριστερά αριθμούς από το 1 έως 16 για τα εσωτερικά και το 1 έως 16 για τα trunk.Εάν τώρα δώσω τις ίδιες συντεταγμένες με σταυρό Δηλ.16+16(Όπως φαίνεται) τότε τα εσωτερικά που έχουν προγραμματιστεί στο details τους να έχουν 16 Link Category θα μπορούν να πάρουν τα Trunk εκείνα που έχουν Link Category 16 και κατά επέκταση τις γραμμές ΟΤΕ εκείνες που έχουν Link Category 16 και ανήκουν φυσικά στο Trunk με το ίδιο Link Category.

Απεικόνιση Παραδείγματος


Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Προγραμματισμός Link Category

Brinno Technology Ltd
Administrator
Για να προγραμματίσουμε το Link Category μίας γραμμής κάνουμε  τα εξής.
Πάμε στα Trunks --->  Trunk List --->  Details --->  Link CategoryΓια να προγραμματίσουμε το Link Category ενός Trunk αντίστοιχα κάνουμε  τα εξής.
Πάμε στα Trunks --->  Trunk Group --->  Details ---> Link Category.          


         
Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Προγραμματισμός Γραμμών ΟΤΕ PSTN

Brinno Technology Ltd
Administrator
Στα παραπάνω είδαμε πως προγραμματίζω το Link Category  μιας γραμμής έτσι ώστε να μπορώ να την πάρω.
Αν θέλω να δηλώσω μια γραμμή που να εκδηλώνεται η κλήση της τότε υπάρχουν πολλοί τρόποι.

 Αν η γραμμή είναι PSTN τότε πάω στα Trunks --->  Trunks List ---> Details ---> Call –Dist. Και βλέπουμε ότι έχει δυο χρόνους λειτουργίας του κέντρου την νυχτερινή & την ημερήσια.τώρα εδώ δηλώνουμε ένα εσωτερικό για τη ημερήσια λειτουργία του κέντρου & ένα για την νυχτερινή.Μπορούμε αν θέλουμε να δηλώσουμε ένα Hunting Group ή μια ταχύκλιτη μνήμη, αρκεί να βρίσκονται αυτά μέσα στο Public Numbering & Rest.Public Numbering Plan.

Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Προγραμματισμός Γραμμών ΟΤΕ ISDN

Brinno Technology Ltd
Administrator
Αν η γραμμή είναι ISDN τότε υπάρχουν πολλοί τρόποι να την προγραμματίσουμε.

1.        Πρώτος είναι ίδιος με τον παραπάνω που αναφέραμε στις PSTN γραμμές.
2.        Αν η γραμμή είναι ISDN DDI(Διεπιλογικη)με 10 ψηφία τότε δεν γράφουμε τίποτα στο call-dist της γραμμής
 


Πάμε στο Numbering --->  Public Numbering Plan και στο Rest.Numbering περνάμε αναλυτικά την κατάληξη με τα δυο τελευταία ψηφία τις γραμμής σε αντιστοίχιση με το εσωτερικό που θέλουμε να εκδηλώνεται η κλήση.


Διακρίνουμε την γραμμή που τελειώνει σε 90 να αντιστοιχεί στο 25 εσωτερικό,σε 98 να αντιστοιχεί στο 42 κ.α

3.        Αν η γραμμή είναι βασική (BRA) με MSN νούμερα.Τότε και  πάλι δεν δηλώνουμε τίποτα στο Call-dist της γραμμήςαλλά πάμε στο Numbering --->  DDI Number Modification Table  και δηλώνουμε αναλυτικά ολόκληρη την γραμμή MSN και την κανονική ISDN  γιατί και αυτή MSN είναι σε αντιστοίχιση με ποιο νούμερο πρέπει να εκδηλωθεί.Για ενεργοποιηθεί τώρα ο πίνακας αυτός πρέπει να πάμε να αλλάξουμε ένα χρόνο (FLAG) του συστήματος.
Πάμε λοιπόν στο System --->  Memory R/W ---> CM.MISC.Labels ---> DDITMNUsed και το κάνουμε από 00 (είναι απενεργοποιημένο) σε 01 (ενεργοποιημένο).
4.        Υπάρχει βέβαια και ένας άλλος τρόπος που ισχύει και για τις PSTN & ISDN απλές γραμμές. Δεν δηλώνουμε τίποτα στο Call-Dist των γραμμών και βλέπει έπειτα attendant group.Στην συνέχεια πάμε στο Subscribers ---> Attendant Call στο Index 1 & 2 βάζω τα εσωτερικά που θέλω να εκδηλώνονται οι κλήσεις.Στο Index 8 γυρνάν όλες οι αναπάντητες οι κλήσεις του συστήματος Default, είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά.Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Προγραμματισμός Μηνύματος Προαπάντησης

Brinno Technology Ltd
Administrator
Υπάρχουν πολλοί τρόποι να προγραμματίσεις ένα μήνυμα που έχεις ηχογραφήσει.
Πάμε στο System ---> Message and Music --->  Message on Music Daughter Board Type.
Εδώ μπορούμε να επιλέξουμε εάν θα χωρίσουμε τα μηνύματα
Σε 2 των 32sec ή 4 των 16 sec.Έπειτα βγάζουμε το κλικάρισμα από το Loop για
Να μπορέσω να χειριστώ τα μηνύματα.
Πάμε στο Subscribers --->  Preannouncement και βάζουμε στο EDN τον
Αριθμό του εσωτερικού ή της Attendant ή Hunting group που θέλουμε να εκδηλώνεται στην συγκεκριμένη γραμμή το μήνυμα.Π.χ στο 500 ηHunting group
Να εκδηλώνεται το μήνυμα MSG3.
Πρέπει ο αριθμός του EDN να υπάρχει στο Public και στο Restricted Numbering Plan.
Για να βγει μήνυμα στην γραμμή που χτυπάει στο συγκεκριμένο group 500 πάμε
Στο Trunks --->  Trunks List --->   Details  --->   Call Distribution και δηλώνουμε το Hunting group.Εάν δεν δηλώσουμε τίποτα στο Call Distribution τότε βλέπει Attendant  group.Εάν λοιπόν δηλώσουμε ένα από MSG1,2,3,4, να χτυπάει σε ένα από τους
Χρόνους της Attendant τότε θα βγαίνει το μήνυμα και μόλις τελειώνει θα κάνει release την γραμμή,δεν θα εκδηλώνεται η κλήση πουθενά.
Εάν δηλώσουμε  ένα μήνυμα μέσα στο Global Greetings τότε αυτομάτως ότι γραμμή και αν έχουμε βγαίνει το μήνυμα,αρκεί να έχει τίποτα δηλωμένο στο Call Distribution της .
στο Preannouncement υπάρχουν διάφοροι χρόνοι.
Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Προγραμματισμός Εκτροπής σε ένα κινητό η σταθερό.

Brinno Technology Ltd
Administrator
Εκτροπή σε ένα κινητό η σταθερό μπορούμε να έχουμε κάνοντας την εξής διαδικασία.

Προγραμματίζουμε μια μνήμη  ( collective speed dial) με τον αριθμό αυτόν που θέλουμε να εκ τρέψουμε έπειτα περνάμε την μνήμη αυτήν στο Public & Restricted Numbering Plan.

Προγραμματίζουμε τις δυνατότητες τις συσκευής που θα κάνει την εκτροπή,ώστε να μπορεί να εκτρέψει.
Πάμε στα Details της συγκεκριμένης συσκευής Features            
Part 2 , κλικάρουμε Selective Diversion & External Diversion.Μετά πάμε στο Part 1 και κλικάρουμε το Transfer to External.Τώρα πρέπει να ενεργοποιήσουμε και το τηλ.κέντρο να έχει αυτή την δυνατότητα.Πάμε στα Flags του κέντρου, System --->  Memory R/W --->  CM.MISC.Labels και αλλάζουμε τον Flag  “TrEEonhook”από 00
Σε 01 και κάνουμε modify.
Τελικό βήμα είναι να πάμε στο System ---> Feature Design ---> Transfer Ext/Ext και το κλικάρουμε.


 
Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Προγραμματισμός Επισύνδεσης σε άλλη γραμμή εσωτερικού

Brinno Technology Ltd
Administrator

Πώς θα έχουμε επιλεκτικά intrucion ;

Η διαδικασία είναι η εξής , πάμε στα Details του εσωτερικού Feature και δηλώνουμε εάν θέλουμε να κάνουμε Intrucion και εάν θέλουμε να έχουμε και προστασία από intrucion.Ο κωδικός για να κάνεις intrucion από αναλογικές συσκευές είναι
Στο Nubering  --->  Feature in Conversation


Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Προγραμματισμός Conference "Τριμερή συνομιλία"

Brinno Technology Ltd
Administrator

Πώς να προγραμματίσουμε και να ενεργοποιήσουμε  την λειτουργία Conference ;


Πρώτο βήμα πάμε στο Feature Design και δηλώνουμε το Conference να είναι  Unrestricted.Αυτό σημαίνει ότι και στην νυχτερινή μπορεί να έχουμε Conference εάν επιθυμούμε.Έπειτα πάμε στα Details του εσωτερικού Feature και δηλώνουμε κλικ στο Conference.Ο κωδικός για Conference από τις αναλογικές συσκευές είναι καθώς πάμε στο
Numbering ---> Feature in Conversation.Εδώ έχω δηλώσει ότι το *3 θα κάνει το Conference.

Υπάρχουν κάποια Flags τα οποία μπορούν να σβήσουν τα μπιτ που ακούγονται κατά την διάρκεια που είμαστε σε Conference.Π.χ
System ---> Memory R/W  --->  CM.MISC.Labels

FlglntTone από 01 το κάνω σε 00.
 Confer Bit από 01 σε 00 για απενεργοποίηση.


Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Τι σημαίνουν τα AC Labels ;

Brinno Technology Ltd
Administrator

AC Labels 

 

 

 

Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Τι σημαίνουν τα CM Timers ;

Brinno Technology Ltd
Administrator
This post was updated on .
CM Timers

Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Τι σημαίνουν τα AC Timers ;

Brinno Technology Ltd
Administrator
This post was updated on .
AC Timers

Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Τι σημαίνουν τα CM Labels ;

Brinno Technology Ltd
Administrator
CM LabelsBrinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com