Προσφορά Panasonic ΚΧ-NCP500 με 10 IP KX-ΝΤ343

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Προσφορά Panasonic ΚΧ-NCP500 με 10 IP KX-ΝΤ343

Brinno Technology Ltd
Administrator
This post was updated on .
Το προσφερόμενο πακέτο είναι ένα και περιλαμβάνει:

1x

Panasonic KX-NCP500

Διαθέτει 4 γραμμές ISDN / 8 κανάλια γραμμών πόλεως,
10 IP Panasonic Τηλέφωνα, 4 Ψηφιακά & 4 απλά εσωτερικά, κάρτα DSP VOIP

Επίσης στο πακέτο περιλαμβάνεται και
1x

Panasonic KX-TDA15

Διαθέτει 4 γραμμές ISDN / 8 κανάλια γραμμών πόλεως,
4 Ψηφιακά & 4 απλά εσωτερικά


8x Panasonic KX-NT343 Black (IP Τηλεφωνικές Συσκευές)
1x Panasonic KX-NΤ543 Black (IP Τηλεφωνική Συσκευή)
1x Panasonic KX-ΝΤ321 Black (IP Τηλεφωνική Συσκευή)
1x Panasonic  KX-TCA185 (Ασύρματο Dect Τηλεφωνική Συσκευή)

Τιμή Πακέτου 450€

Ισχύ προσφοράς μία εβδομάδα από την ανάρτηση της.


Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com