Τιμές Καρτών για τηλεφωνικά κέντρα Panasonic

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Τιμές Καρτών για τηλεφωνικά κέντρα Panasonic

Brinno Technology Ltd
Administrator
This post was updated on .


       
---> Panasonic KX-TDA3280 2 Circuit Basic Rate Card KXT 3280
Κάρτα 2 γραμμών ISDN / 4 κανάλια γραμμών πόλεως για τηλεφωνικά κέντρα KX-TDA15/30

Τιμή: 140,00 €
(στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνετε Φ.Π.Α.)
Δυνατότητα τιμολογίου με ενδοκοινοτική συναλλαγή.


       
---> Panasonic KX-TDA 3191 2 Channel Voice Message Card
Κάρτα Αυτόματης Τηλεφωνήτριας 2 καναλιών για τηλεφωνικά κέντρα KX-TDA15/30

Τιμή: 150,00 €
(στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνετε Φ.Π.Α.)
Δυνατότητα τιμολογίου με ενδοκοινοτική συναλλαγή.


       
---> Panasonic KX-TDA3174 8 Port SLT Card KX-TDA 3174
Κάρτα 8 αναλογικών εσωτερικών για τηλεφωνικά κένρα KX-TDA15/30

Τιμή:220,00 €
(στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνετε Φ.Π.Α.)
Δυνατότητα τιμολογίου με ενδοκοινοτική συναλλαγή.


       ---> Panasonic KX-TDA3161 4 Port Door Opener Card KX-TDA 3161
Κάρτα DOORPHONE/DOOROPEN για τηλεφωνικά κένρα KX-TDA15/30

Τιμή: 160,00 €
(στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνετε Φ.Π.Α.)
Δυνατότητα τιμολογίου με ενδοκοινοτική συναλλαγή.

---> Panasonic KX-TDA0290 Panasonic 
Κάρτα 1 γραμμής PRIMARY 30 καναλιών γραμμών πόλεως για τηλεφωνικά κέντρα KX-TDA/Ε 100/200/600

Τιμή: 300,00 €
(στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνετε Φ.Π.Α.)
Δυνατότητα τιμολογίου με ενδοκοινοτική συναλλαγή.---> Panasonic KX-TDA0284 Panasonic 
Κάρτα 4 γραμμών ISDN / 8 καναλιών γραμμών πόλεως για τηλεφωνικά κέντρα KX-TDA/Ε 100/200/600

Τιμή: 280,00 €
(στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνετε Φ.Π.Α.)
Δυνατότητα τιμολογίου με ενδοκοινοτική συναλλαγή.
---> Panasonic KX-TDA0288 Panasonic
Κάρτα  8  Γραμμών ISDN / 8 Κανάλια Γραμμών Πόλεως - για τηλεφωνικά κέντρα  KX-TDA/Ε 100/200/600

Τιμή: 330,00 €
(στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνετε Φ.Π.Α.)
Δυνατότητα τιμολογίου με ενδοκοινοτική συναλλαγή.

---> Panasonic KX-TDA0161 Panasonic 
Κάρτα 2 Doorphone / 4 Dooropen για τηλεφωνικά κέντρα KX-TDA/Ε 100/200/600

Τιμή: 160,00 €
(στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνετε Φ.Π.Α.)
Δυνατότητα τιμολογίου με ενδοκοινοτική συναλλαγή.---> Panasonic KX-TDA0172 Panasonic 
Κάρτα 16 ψηφιακών εσωτερικών για τηλεφωνικά κέντρα  KX-TDA/Ε 100/200/600
Τιμή: 180,00 €
(στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνετε Φ.Π.Α.)
Δυνατότητα τιμολογίου με ενδοκοινοτική συναλλαγή.
---> Panasonic KX-TDA0191 Panasonic 
Κάρτα 4 καναλιών αυτόματης τηλεφωνήτριας DISA - για τηλεφωνικά κέντρα KX-TDA/Ε 100/200/600

Τιμή: 200,00 €
(στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνετε Φ.Π.Α.)
Δυνατότητα τιμολογίου με ενδοκοινοτική συναλλαγή.

---> Panasonic KX-TDA0190 Panasonic 
Κάρτα Υποδοχής 3 Προαιρετικών Καρτών - για τηλεφωνικά κέντρα KX-TDA/Ε 100/200/600

Τιμή: 120,00 €
(στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνετε Φ.Π.Α.)
Δυνατότητα τιμολογίου με ενδοκοινοτική συναλλαγή.


---> Panasonic KX-TDA0180 Panasonic 
Κάρτα  8 Απλών Γραμμών PSTN - για τηλεφωνικά κέντρα KX-TDA/Ε 100/200/600

Τιμή: 350,00 €
(στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνετε Φ.Π.Α.)
Δυνατότητα τιμολογίου με ενδοκοινοτική συναλλαγή.

---> Panasonic KX-TDA0174 Panasonic 
Κάρτα  16  Απλών Εσωτερικών - για τηλεφωνικά κέντρα KX-TDA/Ε 100/200/600

Τιμή: 300,00 €
(στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνετε Φ.Π.Α.)
Δυνατότητα τιμολογίου με ενδοκοινοτική συναλλαγή.---> Panasonic KX-TDA0170 Panasonic 
Κάρτα  8  Ψηφιακών  & 8 Απλών Εσωτερικών - για τηλεφωνικά κέντρα  KX-TDA/Ε 100/200/600

Τιμή: 200,00 €
(στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνετε Φ.Π.Α.)
Δυνατότητα τιμολογίου με ενδοκοινοτική συναλλαγή.---> Panasonic KX-TDA0104 Panasonic 
Κάρτα  Τροφοδοτικού Medium P/S - για τηλεφωνικά κέντρα KX-TDA/Ε 100/200/600

Τιμή: 380,00 €
(στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνετε Φ.Π.Α.)
Δυνατότητα τιμολογίου με ενδοκοινοτική συναλλαγή.
---> Panasonic KX-NCP1174 Panasonic 
Κάρτα  16 Απλών Εσωτερικών με CLIP - για τηλεφωνικά κέντρα KX-NCP500/1000

Τιμή: 490,00 €
(στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνετε Φ.Π.Α.)
Δυνατότητα τιμολογίου με ενδοκοινοτική συναλλαγή.

---> Panasonic KX-NCP1173 Panasonic 
Κάρτα  8 Απλών Εσωτερικών με CLIP - για τηλεφωνικά κέντρα KX-NCP500/1000

Τιμή: 300,00 €
(στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνετε Φ.Π.Α.)
Δυνατότητα τιμολογίου με ενδοκοινοτική συναλλαγή.


---> Panasonic KX-NCP1172 Panasonic
Κάρτα  16 Ψηφιακών Εσωτερικών - για τηλεφωνικά κέντρα KX-NCP500/1000

Τιμή: 380,00 €
(στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνετε Φ.Π.Α.)
Δυνατότητα τιμολογίου με ενδοκοινοτική συναλλαγή.


---> Panasonic KX-NCP1171 Panasonic 
Κάρτα  8 Ψηφιακών Εσωτερικών - για τηλεφωνικά κέντρα KX-NCP500/1000

Τιμή: 250,00 €
(στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνετε Φ.Π.Α.)
Δυνατότητα τιμολογίου με ενδοκοινοτική συναλλαγή.

---> Panasonic KX-NCP1290 Panasonic 
Κάρτα  1 Γραμμής Primary / 30 Κανάλια Πόλεως - για τηλεφωνικά κέντρα KX-NCP500/1000

Τιμή: 400,00 €
(στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνετε Φ.Π.Α.)
Δυνατότητα τιμολογίου με ενδοκοινοτική συναλλαγή.

---> Panasonic KX-NCP1280 Panasonic
Κάρτα 2 Γραμμών ISDN / 4 Κανάλια Πόλεως - για τηλεφωνικά κέντρα KX-NCP500/1000

Τιμή: 180,00 €
(στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνετε Φ.Π.Α.)
Δυνατότητα τιμολογίου με ενδοκοινοτική συναλλαγή.---> Panasonic KX-NCP1180 Panasonic 
Κάρτα  4 Γραμμές PSTN με CLIP - για τηλεφωνικά κέντρα KX-NCP500/1000

Τιμή: 180,00 €
(στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνετε Φ.Π.Α.)
Δυνατότητα τιμολογίου με ενδοκοινοτική συναλλαγή.

---> Panasonic KX-NCP1170 Panasonic 
Κάρτα 4 Ψηφιακών & 4 Απλών Εσωτερικών  - για τηλεφωνικά κέντρα KX-NCP500/1000

Τιμή:180,00 €
(στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνετε Φ.Π.Α.)
Δυνατότητα τιμολογίου με ενδοκοινοτική συναλλαγή.

Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com