Οδηγίες - Βοηθήματα Προγραμματισμού Panasonic

classic Classic list List threaded Threaded
11 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Οδηγίες - Βοηθήματα Προγραμματισμού Panasonic

Brinno Technology Ltd
Administrator
This post was updated on .

Download Panasonic Manager


 -  Panasonic UPCMCV7.8.1.1_r14_0   


Download Panasonic USB Driver


 -  Panasonic USB Driver for windows 7   

Download Panasonic Lan TSP Tapi Driver


-  Panasonic TSP LAN TAPI Driver 


Download Update Firmware Panasonic KX-TDA15 & KX-TDA30


 -  New Firmware Panasonic KX-TDA15 & KX-TDA30 


Download Update Firmware Panasonic KX-NCP500 & KX-NCP1000


 -  New Firmware Panasonic  KX-NCP500 & KX-NCP1000 
Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ηχογράφηση & Προγραμματισμός Μυνημάτων Προαπάντησης

Brinno Technology Ltd
Administrator

Kωδικοί Ηχογράφησης Μηνυμάτων Προαπάντησης για τα Ψηφιακά Τηλεφωνικά Κέντρα σειράς KX-TDA/E, NCP

Εξοπλίζουμε το κέντρο μας με την αντίστοιχη κάρτα προαπάντησης μηνυμάτων (Disa)
Από την κεντρική συσκευή πληκτρολογούμε

*361 501(group disa) ηχογραφούμε το μήνυμα μας και πατάμε store για αποθήκευση
*362 501 κάνουμε αναπαραγωγή του μηνύματος που μόλις ηχογραφήσαμε
*363 1 501 ηχογραφούμε μήνυμα μέσω pc/laptop βάζοντας ένα καλώδιο καρφί σε καρφί από την έξοδο ηχείων του Η/Υ στην θέση MOH1 (Music on Hold) του τηλεφωνικού κέντρου.

Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

CLEAR ΛΑΘΩΝ (KOKKINOY LED) ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΑΣ

Brinno Technology Ltd
Administrator
In reply to this post by Brinno Technology Ltd

Σε πολλές περιπτώσεις λόγω λάθους χειρισμού του χρήστη των ψηφιακών τηλεφωνικών συσκευών ανάβει ένα κόκκινο led ( alarm) που είναι ενοχλητικό!

Διαδικασία μηδενισμού λαθών της ψηφιακής συσκευής.

Πληκτρολογούμε από την συσκευή που ανάβει το led της τον κωδικό *790 (στα τηλ.κέντρα KX-TDA/E,NCP)
Εάν δεν αλλάξει το status της συσκευής σημαίνει ότι ο εγκαταστάτης σας έχει αλλάξει τον πίνακα κωδικών του τηλεφωνικού σας κέντρου.
Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ενεργοποίηση Μουσικής Από τις Συσκευές

Brinno Technology Ltd
Administrator
In reply to this post by Brinno Technology Ltd

Στα τηλεφωνικά κέντρα της Panasonic τελευταίας γενιάς μπορείτε από την στιγμή που έχετε συνδέσει στο κέντρο εξωτερική πηγή μουσικής (cd player, radio κ.α.) να ενεργοποιείται και απενεργοποιείτε την μουσική σύμφωνα με την διάθεση σας από τις ψηφιακές τηλεφωνικές συσκευές.

Κωδικός ενεργοποίησης *751 1
Κωδικός απενεργοποίησης *751 0

Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Προγραμματισμός Πλήκτρων Τηλεφωνικών Συσκευών

Brinno Technology Ltd
Administrator
In reply to this post by Brinno Technology Ltd
Με έναν εύκολο τρόπο μπορείτε να προγραμματίσετε τα πλήκτρα της συσκευής σας, ώστε να έχετε ταχύκλητη μνήμη (σταθερά/κινητά) ή τους άλλους εσωτερικούς χρήστες της εταιρείας στην ευκαιρία σας.

Από την Ψηφιακή Τηλεφωνική Συσκευή που επιθυμείτε πληκτρολογείτε:

PROGRAM -> πλήκτρο που θέλω να προγραμματίσω -> 2 μετά το 9 (αν βγάζω εξωτερική γραμμή οτε με το 9 διαφορετικά αν βγάζω με το 0 θα βάλετε το 0) το τηλέφωνο που θέλετε ( σταθερό, κινητό ) και για καταχώριση πατάτε store. Εάν θέλετε ξανακάνοντας την ίδια διαδικασία επαναπρογραμματίζετε το ίδιο πλήκτρο με άλλο αριθμό.

PROGRAM -> πλήκτρο που θέλω να προγραμματίσω -> 1 και μετά εσωτερικό αριθμό (πχ 101) και για καταχώριση πατάμε το store. Έτσι έχουμε τον εσωτερικό αριθμό που θέλουμε στο πλήκτρο που θέλουμε, έχουμε την γενική εποπτεία του εσωτερικού (απασχολημένου / ελευθερου) και μπορούμε να κάνουμε transfer μια γραμμή προς το εσωτερικό πληκτρολογώντας ένα πλήκτρο και όχι όλοκληρο των εσωτερικό αριθμό.

PROGRAM -> πλήκτρο που θέλω να προγραμματίσω -> 0 και 01 έως 030 (01-030 εάν υποθέσουμε ότι έχετε πολλές γραμμές Οτε, η κάθε γραμμή ΟΤΕ κουμπώνει σε μία πόρτα του κέντρου πχ. η πρώτη γραμμών ISDN καταλαμβάνει την πόρτα 01 & 02 επειδή είναι διπλή) και πατάμε για καταχώριση το store.

Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Flash (transfer) Απλών Εσωτερικών

Brinno Technology Ltd
Administrator
Αν έχετε εγκαταστήσει ένα ψηφιακό IP τηλεφωνικό σύστημα σειράς KX-TDA (15/30/100/200/600) και σε αυτό υπάρχουν απλά εσωτερικά, τότε τα απλά αυτά εσωτερικά δεν μπορούν να μεταβιβάσουν πατώντας το πλήκτρο Flash (R) ή πατώντας στιγμιαία το μικρο-διακόπτη (άγκιστρο- Hook) της συσκευής.
Οι απλές τηλεφωνικές συσκευές που κυκλοφορούν στο εμπόριο διαθέτουν χρόνο Flash από 80-600 ms.
Για να ενεργοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα κάνουμε τα παρακάτω:
Συνδεόμαστε στο τηλεφωνικό σύστημα  KX-TDA με το PC Programming Software.
Πάμε στο Menu: 1.Configuration – 1.Slot και βλέπουμε τις κάρτες απλών εσωτερικών των συστημάτων.
Αυτές μπορεί να είναι:


A. TDA15   DHLC4, SLC8
B. TDA30   DHLC4, SLC4, SLC8
C. TDA100 DHLC8, SLC8, SLC16, MSLC16
D. TDA200 DHLC8, SLC8, SLC16, MSLC16
E. TDA600 DHLC8, SLC8, ESLC16, EMSLC16


Κάνουμε κλικ σε κάθε μία από αυτές τις κάρτες (χωρίς να τις κάνουμε OUS) και βλέπουμε κάποιες από τις παραμέτρους τους.
Μας ενδιαφέρει η παράμετρος: Flash Timing –Min. Αυτή την κάνουμε από 32ms σε 72ms και η παράμετρος : Flash Timing – Range  που την κάνουμε από 128ms σε 704ms.
Κάνουμε Apply.
Την ίδια διαδικασία ακολουθούμε και για τις υπόλοιπες από τις προαναφερθείσες κάρτες και έτσι σε όλο το σύστημα έχουν δυνατότητα Flash των απλών εσωτερικών
Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Πρόσβαση από μακρυά μέσω ISDN Modem σε ψηφιακά τηλεφωνικά κέντρα σειράς ΚΧ-ΤDA

Brinno Technology Ltd
Administrator
Αν έχετε εγκαταστήσει ένα ψηφιακό IP τηλεφωνικό σύστημα σειράς KX-TDA (15/30/100/200/600) με γραμμές ISDN BRI ή PRI μην ξεχάσετε να ενεργοποιήσετε την δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης σε αυτό από το γραφείο σας με modem ISDN.

Πρώτη σας δουλειά είναι να πάτε (μέσω του PC Programming Software) στο Menu: 11.Maintenance- 4.Miscellaneous και να δείτε στη θέση ISDN Remote Floating Extension Number τον ιδεατό αριθμό του ενσωματωμένου ISDN modem που διαθέτουν τα συστήματα (συνήθως είναι το 699).
Αν η γραμμή που έχετε εγκαταστήσει είναι ISDN PRI, τότε τα πράγματα είναι εύκολα διότι πηγαίνετε στο Menu: 10.CO & Incoming Call – 3 DDI/DID Table και ορίζετε ένα αριθμό DDI (από τους 100 που συνήθως σας δίνει ο Ο.Τ.Ε .ή ο provider) να σηματοδοτείται στο 699.
Π.χ. αν ο αριθμός της PRI είναι ο 2109692300 συνήθως τα 3 τελευταία ψηφία είναι τα ψηφία DDI.Έτσι προγραμματίζετε DDI Number 399  DDI Destination Day/Night/Lunch/Break το εσωτερικό 699.

Αν η γραμμή που διαθέτετε είναι ISDN BRI, τότε έχουμε τις εξής επιλογές:


A. ISDN BRI χωρίς MSN ή DDI αριθμούς

Πηγαίνουμε στο Menu 10.CO & Incoming Call -2. DIL Table & Port Setting ,δηλώνουμε το Incoming Type σε DIL, δηλώνουμε τον προορισμό της γραμμής , πατάμε στο CLI for DIL και κάνουμε Enable το CLI Ring for DIL σε όλα τα  modes.


B. ISDN BRI με MSN  αριθμούς


Πηγαίνουμε στο Menu 10.CO & Incoming Call -2. DIL Table & Port Setting ,δηλώνουμε το Incoming Type σε MSN. Πηγαίνουμε στο Menu 10.CO & Incoming Call – 4.MSN Table και στη θέση MSN Number δηλώνουμε τους αριθμούς MSN της γραμμής καθώς και τον προορισμό κουδουνισμού κάθε αριθμού MSN στα πεδία MSN Destination (Day-Night-Lunch-Break). Μετά πατάμε στην επιλογή CLI for MSN και κάνουμε Enable το CLI Ring for MSN σε όλα τα modes (Day-Night-Lunch-Break) για τους αριθμούς MSN που διαθέτουμε.


C. ISDN BRI με DDI  αριθμούς


Πηγαίνουμε στο Menu 10.CO & Incoming Call -2. DIL Table & Port Setting ,δηλώνουμε το Incoming Type σε DDI/DID. Πηγαίνουμε στο Menu 10.CO & Incoming Call – 3.DDI/DID Table και ορίζουμε τους  αριθμούς DDI της γραμμής καθώς και τον προορισμό κουδουνισμού κάθε αριθμού DDI στα πεδία DDI/DID Destination (Day-Night-Lunch-Break). Μετά πατάμε στην επιλογή CLI for DDI/DID και κάνουμε Enable το CLI Ring for DDI/DID σε όλα τα modes (Day-Night-Lunch-Break) για τους αριθμούς DDI  που διαθέτουμε.

Μόλις τελειώσουμε με τις δηλώσεις των γραμμών πάμε στο Menu: 6.Feature -1 Speed Dialing & Caller ID -1.Main Table και στη θέση μνήμης 999 ( τελευταία μνήμη )  βάζουμε τον αριθμό CLIP του ISDN Modem μας με το πρόθεμα 9 μπροστά και σαν προορισμό (CLI Destination) το 699.


Προσοχή: Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε τον κεντρικό αριθμό της εταιρίας σας, διότι τότε οποιαδήποτε κλήση σας προς τον πελάτη θα οδηγηθεί στο ISDN  Modem του τηλεφωνικού συστήματος.
Π.χ. Αν η εταιρία σας διαθέτει 2 γραμμές ISDN,τότε προγραμματίστε τον δεύτερο αριθμό σαν CLIP και συνδέστε το ISDN Modem σας σε αυτή τη γραμμή.

Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Συνδεσμολογία Καλωδίου Καταγραφής Κλήσεως RS232-9pins

Brinno Technology Ltd
Administrator
Η συνδεσμολογία για το σειριακό (RS232) καλώδιο  καταγραφής κλήσεων στα τηλεφωνικά κέντρα Panasonic τύπου ΚΧ-TDA15, KX-TDA30, KX-TDA100,KX-TDA200,KX-TDA600,KX-TDE100,KX-TDE200,KX-TDE600 είναι η ακόλουθη:


PBX 9 PINS                H/Y 9 PINS

           2                   3
           3                   2
           4                   6
           5                   5
           6                   4
           7                   8
           8                   7

Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Υπηρεσία Day / Night Service

Brinno Technology Ltd
Administrator
Οι κωδικοί ενεργοποίησης της υπηρεσία Day / Night Service των ψηφιακών τηλεφωνικών κέντρων Τύπου KX-TDA, KX-TDE , KX-NCP είναι:

*7800 DAY SERVICES
*7801 NIGHT SERVICES

Αρκετές φορές ο χρήστης ενός εσωτερικού χωρίς να το θέλει ενεργοποιεί το Night Service κατά την διάρκεια που θα έπρεπε να είναι το Day Service στο τηλεφωνικό κέντρο.
Αυτό έχει ως συνέπεια οι κλήσεις των γραμμών να κατευθύνονται αλλού και σε περιπτώσεις που έχει προαπάντηση μηνυμάτων, να ακούγεται το νυχτερινό μήνυμα της εταιρείας του. Με τους κωδικούς αυτούς μπορείτε πλέον να αποφύγετε τέτοιες καταστάσεις.
Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ενεργοποίηση Τηλεφώνου ώστε να βγάζει απευθείς εξωτερική γραμμή (Hot Keys)

Brinno Technology Ltd
Administrator
Είναι αρκετές οι περιπτώσεις που μας ζητάνε να προγραμματίσουμε ένα εσωτερικό να βγάζει απευθείας εξωτερική γραμμή ΟΤΕ με το που σηκώσουμε το ακουστικό του τηλεφώνου.
Τέτοιες εσωτερικές γραμμές χρησιμοποιούνται για να συνδέσουμε το Fax, την μονάδα του συναγερμού, τραπεζικό Link για πιστωτικές.(ώστε ο χρήστης να μην πληκτρολογεί το 9 ή 0 για να βγάλει γραμμή ΟΤΕ, αλλά να γίνεται αυτόματα).

Οι παρακάτω κωδικοί ενεργοποιούν & απενεργοποιούν την υπηρεσία αυτή.
Οι κωδικοί ενεργοποίησης της υπηρεσία αυτής αφορούν μόνο τα ψηφιακά τηλεφωνικά κέντρα Τύπου KX-TDA, KX-TDE , KX-NCP

 - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΗΟΤ KEYS -

*7402  TR 9 # (ΠΗΡΕ ΤΟ 9 trunk)
*741 1  Ενεργοποίηση
*740 0  Απενεργοποίηση
Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Απενεργοποίηση ARS σε κάποια εσωτερικά σε ψηφιακά τηλεφωνικά κέντρα σειράς ΚΧ-ΤDA

Brinno Technology Ltd
Administrator
Αν θέλετε κάποιο εσωτερικό (π.χ. modem ή fax ) να μην ακολουθεί το ARS και πατώντας 9 να βγαίνει από γραμμή Ο.Τ.Ε ( χωρίς μεσολάβηση provider ) κάνουμε τα παρακάτω βήματα:


Πάμε στο 4. Extension -1.Wired extension - 1. Extension Settings και βάζουμε το συγκεκριμένο εσωτερικό σε User group 2.  Ο απώτερος σκοπός μας είναι να το βάλουμε σε Tenant 2.


Πάμε στο 3. Groups - 2. User Group και ορίζουμε το User Group 2 σε Tenant 2


Πάμε στο 6. Feature- 7. Tenant και στον Tenant 2 ορίζουμε το ARS mode σε OFF.Έχουμε τελειώσει. Όσα  εσωτερικά ανήκουν στο User Group 2 δεν λειτουργούν με το ARS που λειτουργούν τα άλλα εσωτερικά
Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com