Τιμές Καρτών Siemens Hipath 3300 / 3500

classic Classic list List threaded Threaded
8 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Τιμές Καρτών Siemens Hipath 3300 / 3500

Brinno Technology Ltd
Administrator
This post was updated on .

Hipath 3300/3500 SLU8R Κάρτα 8 ψηφιακών εσωτερικών χρηστών

Siemens Hipath 3300/3500 Card SLU8R - 8 ψηφιακών εσωτερικών χρηστών Η κάρτα αυτή μπορεί να τοποθετηθεί στα μοντέλα Hipath 3300/3500 Siemens

Τιμή κάρτας Siemens SLU8R: 190,00 €.

Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. Δυνατότητα ενδοκοινοτικού τιμολογίου

Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Τιμές Καρτών Siemens Hipath 3300 / 3500

Brinno Technology Ltd
Administrator
This post was updated on .

Hipath 3300/3500 8SLAR Κάρτα 8 απλών εσωτερικών χρηστών


Siemens Hipath 3300/3500 Card 8SLAR - 8 απλών εσωτερικών χρηστών Η κάρτα αυτή μπορεί να τοποθετηθεί στα μοντέλα Hipath 3300/3500 Siemens

Τιμή κάρτας Siemens 8SLAR: 220,00 €.

 

Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. Δυνατότητα ενδοκοινοτικού τιμολογίου
Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Τιμές Καρτών Siemens Hipath 3300 / 3500

Brinno Technology Ltd
Administrator
This post was updated on .

Hipath 3300/3500 SLAD8R Κάρτα 8 απλών εσωτερικών με Clip


Siemens Hipath 3300/3500 Card SLAD8R - 8 απλών εσωτερικών με Clip Η κάρτα αυτή μπορεί να τοποθετηθεί στα μοντέλα Hipath 3300/3500 Siemens

Τιμή κάρτας Siemens SLAD8R: 260,00 €.

 

Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. Δυνατότητα ενδοκοινοτικού τιμολογίου


Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Τιμές Καρτών Siemens Hipath 3300 / 3500

Brinno Technology Ltd
Administrator
This post was updated on .

Hipath 3300/3500 STLSX4R Κάρτα 4 γραμμών ISDN / 8 κανάλια γραμμών


Siemens Hipath 3300/3500 Card STLSX4R - 4 γραμμών ISDN / 8 κανάλια γραμμών Η κάρτα αυτή μπορεί να τοποθετηθεί στα μοντέλα Hipath 3300/3500 Siemens

Τιμή κάρτας Siemens STLSX4R: 180,00 €.

 

Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. Δυνατότητα ενδοκοινοτικού τιμολογίου


Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Τιμές Καρτών Siemens Hipath 3300 / 3500

Brinno Technology Ltd
Administrator
This post was updated on .

Hipath 3300/3500 HXGS3R HG1500 V3 2xB-Channel VOIP Κάρτα για V8


Siemens Hipath 3300/3500 Card HXGS3R HG1500 V3 2xB-Channel VOIP Κάρτα για V8 Η κάρτα αυτή μπορεί να τοποθετηθεί στα μοντέλα Hipath 3300/3500 Siemens

Τιμή κάρτας Siemens HXGS3R HG1500 V3 2xB: 240,00 €.

 

Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. Δυνατότητα ενδοκοινοτικού τιμολογίου


Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Τιμές Καρτών Siemens Hipath 3300 / 3500

Brinno Technology Ltd
Administrator

Hipath 3300/3500 HXGS3R HG1500 V3 8xB-Channel VOIP Κάρτα για V8


Siemens Hipath 3300/3500 Card HXGS3R HG1500 V3 8xB-Channel VOIP Κάρτα για V8 Η κάρτα αυτή μπορεί να τοποθετηθεί στα μοντέλα Hipath 3300/3500 Siemens

Τιμή κάρτας Siemens HXGS3R HG1500  V3 8xB: 350,00 €.

 

Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. Δυνατότητα ενδοκοινοτικού τιμολογίου


Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Τιμές Καρτών Siemens Hipath 3300 / 3500

Brinno Technology Ltd
Administrator

Hipath 3300/3500 IVMP8R Κάρτα Φωνητικού Ταχυδρομείου


Siemens Hipath 3300/3500 Card IVMP8R Κάρτα Φωνητικού Ταχυδρομείου Η κάρτα αυτή μπορεί να τοποθετηθεί στα μοντέλα Hipath 3300/3500 Siemens

Τιμή κάρτας Siemens IVMP8R Κάρτα Φωνητικού Ταχυδρομείου: 350,00 €.

 

Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. Δυνατότητα ενδοκοινοτικού τιμολογίου


Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Τιμές Καρτών Siemens Hipath 3300 / 3500

Brinno Technology Ltd
Administrator

Hipath 3300/3500 ΕΧΜ-R Κάρτα εξωτερικής πηγής μουσικής


Siemens Hipath 3300/3500 Card ΕΧΜ-R Κάρτα εξωτερικής πηγής μουσικής Η κάρτα αυτή μπορεί να τοποθετηθεί στα μοντέλα Hipath 3300/3500 Siemens

Τιμή κάρτας Siemens ΕΧΜ-R Κάρτα εξωτερικής πηγής μουσικής: 90,00 €.

 

Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. Δυνατότητα ενδοκοινοτικού τιμολογίου


Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com