Τιμές Καρτών Siemens Hipath 3350 / 3550

classic Classic list List threaded Threaded
19 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Τιμές Καρτών Siemens Hipath 3350 / 3550

Brinno Technology Ltd
Administrator
This post was updated on .

Hipath 3350/3550 SLU8 Κάρτα 8 ψηφιακών εσωτερικών χρηστών


Siemens Hipath 3300/3500 Card SLU8 Κάρτα 8 ψηφιακών εσωτερικών χρηστών. Η κάρτα αυτή μπορεί να τοποθετηθεί στα μοντέλα Hipath 3350/3550 Siemens


Τιμή κάρτας Siemens SLU8: 100,00 €.

Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. Δυνατότητα ενδοκοινοτικού τιμολογίου


Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Hipath 3350/3550 4SLA Card

Brinno Technology Ltd
Administrator
This post was updated on .

Hipath 3350/3550 4SLA Κάρτα 4 απλών εσωτερικών χρηστών


Siemens Hipath 3300/3500 Card 4SLA. Κάρτα 4 απλών εσωτερικών χρηστών. Η κάρτα αυτή μπορεί να τοποθετηθεί στα μοντέλα Hipath 3350/3550 Siemens


Τιμή κάρτας Siemens 4SLA: 100,00 €.
 
Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. Δυνατότητα ενδοκοινοτικού τιμολογίου
Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hipath 3350/3550 8SLA Card

Brinno Technology Ltd
Administrator
This post was updated on .

Hipath 3350/3550 8SLA Κάρτα 8 απλών εσωτερικών χρηστών


Siemens Hipath 3300/3500 Card 8SLA. Κάρτα 8 απλών εσωτερικών χρηστών. Η κάρτα αυτή μπορεί να τοποθετηθεί στα μοντέλα Hipath 3350/3550 Siemens


Τιμή κάρτας Siemens 8SLA: 140,00 €.
 
Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. Δυνατότητα ενδοκοινοτικού τιμολογίου
Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hipath 3350/3550 16SLA Card

Brinno Technology Ltd
Administrator
This post was updated on .

Hipath 3350/3550 16SLA Κάρτα 16 απλών εσωτερικών χρηστών


Siemens Hipath 3300/3500 Card 16SLA. Κάρτα 16 απλών εσωτερικών χρηστών. Η κάρτα αυτή μπορεί να τοποθετηθεί στα μοντέλα Hipath 3350/3550 Siemens


Τιμή κάρτας Siemens 16SLA: 220,00 €.
 
Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. Δυνατότητα ενδοκοινοτικού τιμολογίου
Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hipath 3350/3550 SLAD4 Card

Brinno Technology Ltd
Administrator

Hipath 3350/3550 SLAD4 Κάρτα 4 απλών εσωτερικών με αναγνώριση κλήσεως

Siemens Hipath 3350/3550 Card SLAD4. Κάρτα 4 απλών εσωτερικών με αναγνώριση κλήσεως. Η κάρτα αυτή μπορεί να τοποθετηθεί στα μοντέλα Hipath 3350/3550 Siemens


Τιμή κάρτας Siemens SLAD4: 140,00 €.
 
Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. Δυνατότητα ενδοκοινοτικού τιμολογίου
Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hipath 3350/3550 SLAD8 Card

Brinno Technology Ltd
Administrator

Hipath 3350/3550 SLAD8 Κάρτα 8 απλών εσωτερικών με αναγνώριση κλήσεως

Siemens Hipath 3350/3550 Card SLAD8. Κάρτα 8 απλών εσωτερικών με αναγνώριση κλήσεως. Η κάρτα αυτή μπορεί να τοποθετηθεί στα μοντέλα Hipath 3350/3550 Siemens


Τιμή κάρτας Siemens SLAD4: 210,00 €.
 
Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. Δυνατότητα ενδοκοινοτικού τιμολογίου
Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hipath 3350/3550 STLS2 Card

Brinno Technology Ltd
Administrator

Hipath 3350/3550 STLS2 Κάρτα 2 γραμμών ISDN

Siemens Hipath 3350/3550 Card STLS2. Κάρτα 2 γραμμών ISDN. Η κάρτα αυτή μπορεί να τοποθετηθεί στα μοντέλα Hipath 3350/3550 Siemens


Τιμή κάρτας Siemens STLS2: 90,00 €.
 
Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. Δυνατότητα ενδοκοινοτικού τιμολογίου
Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hipath 3350/3550 STLS4 Card

Brinno Technology Ltd
Administrator

Hipath 3350/3550 STLS4 Κάρτα 4 γραμμών ISDN

Siemens Hipath 3350/3550 Card STLS4. Κάρτα 4 γραμμών ISDN. Η κάρτα αυτή μπορεί να τοποθετηθεί στα μοντέλα Hipath 3350/3550 Siemens


Τιμή κάρτας Siemens STLS4: 150,00 €.
 
Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. Δυνατότητα ενδοκοινοτικού τιμολογίου
Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hipath 3350/3550 TS2 Card

Brinno Technology Ltd
Administrator

Hipath 3350/3550  TS2 Κάρτα 1 γραμμής PRI 30ch

Siemens Hipath 3350/3550 Card TS2. Κάρτα 1 γραμμής PRI 30ch. Η κάρτα αυτή μπορεί να τοποθετηθεί στα μοντέλα Hipath 3350/3550 Siemens


Τιμή κάρτας Siemens TS2: 320,00 €.
 
Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. Δυνατότητα ενδοκοινοτικού τιμολογίου
Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hipath 3350/3550 TLA2 Card

Brinno Technology Ltd
Administrator

Hipath 3350/3550 TLΑ2 Κάρτα 2 κανάλια γραμμών PSTN

Siemens Hipath 3350/3550 Card TLA2. Κάρτα 2 γραμμών PSTN. Η κάρτα αυτή μπορεί να τοποθετηθεί στα μοντέλα Hipath 3350/3550 Siemens


Τιμή κάρτας Siemens TLA2: 100,00 €.
 
Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. Δυνατότητα ενδοκοινοτικού τιμολογίου
Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hipath 3350/3550 TLA4 Card

Brinno Technology Ltd
Administrator

Hipath 3350/3550 TLΑ4 Κάρτα 4 κανάλια γραμμών PSTN

Siemens Hipath 3350/3550 Card TLA4. Κάρτα 4 γραμμών PSTN. Η κάρτα αυτή μπορεί να τοποθετηθεί στα μοντέλα Hipath 3350/3550 Siemens


Τιμή κάρτας Siemens TLA4: 150,00 €.
 
Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. Δυνατότητα ενδοκοινοτικού τιμολογίου
Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hipath 3350/3550 TLΑIN2 Card

Brinno Technology Ltd
Administrator

Hipath 3350/3550 TLΑIN2 Κάρτα 2 γραμμών PSTN με αναγνώριση

Siemens Hipath 3350/3550 Card TLΑIN2. Κάρτα 2 γραμμών PSTN με αναγνώριση. Η κάρτα αυτή μπορεί να τοποθετηθεί στα μοντέλα Hipath 3350/3550 Siemens


Τιμή κάρτας Siemens TLΑIN2: 150,00 €.
 
Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. Δυνατότητα ενδοκοινοτικού τιμολογίου
Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hipath 3350/3550 TLΑIN4 Card

Brinno Technology Ltd
Administrator

Hipath 3350/3550 TLΑIN4 Κάρτα 4 γραμμών PSTN με αναγνώριση
Siemens Hipath 3350/3550 Card TLΑIN4. Κάρτα 4 γραμμών PSTN με αναγνώριση. Η κάρτα αυτή μπορεί να τοποθετηθεί στα μοντέλα Hipath 3350/3550 Siemens


Τιμή κάρτας Siemens TLΑIN2: 190,00 €.
 
Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. Δυνατότητα ενδοκοινοτικού τιμολογίου
Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hipath 3350/3550 ΑΝΙ Card

Brinno Technology Ltd
Administrator

Hipath 3350/3550 TLΑIN4 Κάρτα ANI Κάρτα Αναγνώρισης Κλήσεων για TLA4 και TLA2
Siemens Hipath 3350/3550 Card ΑΝΙ. Κάρτα ANI Αναγνώρισης Κλήσεων για TLA4 και TLA2. Η κάρτα αυτή μπορεί να τοποθετηθεί στα μοντέλα Hipath 3350/3550 Siemens


Τιμή κάρτας Siemens TLΑIN2: 100,00 €.
 
Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. Δυνατότητα ενδοκοινοτικού τιμολογίου
Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hipath 3350/3550 LIM CARD 10/100 LAN

Brinno Technology Ltd
Administrator

Hipath 3350/3550 LIM για V8 Κάρτα LAN δικτύου 10/100
Siemens Hipath 3350/3550 Card LIM. Κάρτα LIM για V8 Κάρτα LAN δικτύου 10/100. Η κάρτα αυτή μπορεί να τοποθετηθεί στα μοντέλα Hipath 3350/3550 Siemens


Τιμή κάρτας Siemens TLΑIN2: 80,00 €.
 
Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. Δυνατότητα ενδοκοινοτικού τιμολογίου
Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hipath 3350/3550 Card HXGS3 2XB CH

Brinno Technology Ltd
Administrator
This post was updated on .

Hipath 3350/3550 HXGS3 HG1500 V3 Κάρτα VOIP 2xB-Channel
Siemens Hipath 3350/3550 Card HXGS3 2XB CH. Κάρτα HXGS3 HG1500 V3 Κάρτα VOIP 2xB-Channel. Η κάρτα αυτή μπορεί να τοποθετηθεί στα μοντέλα Hipath 3350/3550 Siemens


Τιμή κάρτας Siemens HXGS3 2CH: 180,00 €.
 
Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. Δυνατότητα ενδοκοινοτικού τιμολογίου
Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hipath 3350/3550 Card HXGS3 8XB CH

Brinno Technology Ltd
Administrator

Hipath 3350/3550 HXGS3 HG1500 V3 Κάρτα VOIP 8xB-Channel
Siemens Hipath 3350/3550 Card HXGS3 8XB CH. Κάρτα HXGS3 HG1500 V3 Κάρτα VOIP 8xB-Channel. Η κάρτα αυτή μπορεί να τοποθετηθεί στα μοντέλα Hipath 3350/3550 Siemens


Τιμή κάρτας Siemens HXGS3 8CH: 340,00 €.
 
Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. Δυνατότητα ενδοκοινοτικού τιμολογίου
Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hipath 3350/3550 Card ΕΧΜ-R

Brinno Technology Ltd
Administrator

Hipath 3350/3550 ΕΧΜ-R Κάρτα εξωτερικής πηγής μουσικής
Siemens Hipath 3350/3550 Card ΕΧΜ-R. Κάρτα ΕΧΜ-R Κάρτα εξωτερικής πηγής μουσικής. Η κάρτα αυτή μπορεί να τοποθετηθεί στα μοντέλα Hipath 3350/3550 SiemensΤιμή κάρτας Siemens ΕΧΜ-R: 90,00 €.
 
Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. Δυνατότητα ενδοκοινοτικού τιμολογίου
Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hipath 3350/3550 PSU Κάρτα Τροφοδοτικού

Brinno Technology Ltd
Administrator

Hipath 3350/3550 PSU Κάρτα Τροφοδοτικού
Siemens Hipath 3350/3550 Τροφοδοτικό.  PSU Κάρτα Τροφοδοτικού. Η κάρτα αυτή μπορεί να τοποθετηθεί στα μοντέλα Hipath 3350/3550 SiemensΤιμή κάρτας Siemens Τροφοδοτικού: 180,00 €.
 
Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. Δυνατότητα ενδοκοινοτικού τιμολογίου
Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com