Τιμές Καρτών Siemens Hipath 3800

classic Classic list List threaded Threaded
7 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Τιμές Καρτών Siemens Hipath 3800

Brinno Technology Ltd
Administrator

Hipath 3800 SLMO2 Κάρτα 24 ψηφιακών εσωτερικών


Siemens Hipath 3800 Card SLMO2 Κάρτα 24 ψηφιακών εσωτερικών. Η κάρτα αυτή μπορεί να τοποθετηθεί στα μοντέλα Hipath 3800 Siemens


Τιμή κάρτας Siemens SLMO2: 200,00 €.

Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. Δυνατότητα ενδοκοινοτικού τιμολογίου


Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Τιμή SLMA24 Κάρτα 24 απλών εσωτερικών

Brinno Technology Ltd
Administrator

Hipath 3800 SLMA24 Κάρτα 24 απλών εσωτερικών


Siemens Hipath 3800 Card SLMA24 Κάρτα 24 απλών εσωτερικών. Η κάρτα αυτή μπορεί να τοποθετηθεί στα μοντέλα Hipath 3800 Siemens


Τιμή κάρτας Siemens SLMA24: 300,00 €.

Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. Δυνατότητα ενδοκοινοτικού τιμολογίου


Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Τιμή SLMA24 Κάρτα 24 απλών εσωτερικών με Clip

Brinno Technology Ltd
Administrator
This post was updated on .

Hipath 3800 SLMA24 Κάρτα 24 απλών εσωτερικών με Clip


Siemens Hipath 3800 Card SLMA24 Κάρτα 24 απλών εσωτερικών  με Clip. Η κάρτα αυτή μπορεί να τοποθετηθεί στα μοντέλα Hipath 3800 Siemens


Τιμή κάρτας Siemens SLMA24 με Clip: 330,00 €.

Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. Δυνατότητα ενδοκοινοτικού τιμολογίου


Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Τιμή STMD3 Κάρτα 8 γραμμών ISDN

Brinno Technology Ltd
Administrator
This post was updated on .

Hipath 3800 STMD3 Κάρτα 8 γραμμών ISDN

Siemens Hipath 3800 Card STMD3 Κάρτα 8 γραμμών ISDN. Η κάρτα αυτή μπορεί να τοποθετηθεί στα μοντέλα Hipath 3800 Siemens


Τιμή κάρτας Siemens STMD3: 200,00 €.

Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. Δυνατότητα ενδοκοινοτικού τιμολογίου


Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Τιμή TM2LP Κάρτα 8 γραμμών PSTN

Brinno Technology Ltd
Administrator
This post was updated on .

Hipath 3800 TM2LP Κάρτα 8 γραμμών PSTN

Siemens Hipath 3800 Card TM2LP Κάρτα 8 γραμμών PSTN. Η κάρτα αυτή μπορεί να τοποθετηθεί στα μοντέλα Hipath 3800 Siemens


Τιμή κάρτας Siemens TM2LP: 250,00 €.

Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. Δυνατότητα ενδοκοινοτικού τιμολογίου


Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Τιμή DIUN2 Κάρτα 1 γραμμής PRI 30ch

Brinno Technology Ltd
Administrator
This post was updated on .

Hipath 3800 DIUN2 Κάρτα 1 γραμμής PRI 30ch

Siemens Hipath 3800 Card DIUN2 Κάρτα 1 γραμμής PRI 30ch. Η κάρτα αυτή μπορεί να τοποθετηθεί στα μοντέλα Hipath 3800 Siemens


Τιμή κάρτας Siemens DIUN2: 400,00 €.

Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. Δυνατότητα ενδοκοινοτικού τιμολογίου


Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Τιμή Hipath 3800 PSU LUNA Τροφοδοτικό

Brinno Technology Ltd
Administrator

Hipath 3800  PSU LUNA Τροφοδοτικό

Siemens Hipath 3800 Card PSU LUNA Τροφοδοτικό. Η κάρτα αυτή μπορεί να τοποθετηθεί στα μοντέλα Hipath 3800 Siemens


Τιμή κάρτας Siemens PSU LUNA: 250,00 €.

Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. Δυνατότητα ενδοκοινοτικού τιμολογίου


Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com