Ανακατασκευασμένα Τηλεφωνικά Κέντρα - Πώς & πόσο συμφέρουν;

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ανακατασκευασμένα Τηλεφωνικά Κέντρα - Πώς & πόσο συμφέρουν;

Brinno Technology Ltd
Administrator
This post was updated on .
Η εταιρεία μας μπορεί να σας προμηθεύσει εξοπλισμό δίνοντας σας την δυνατότητα αποπληρωμής με αρκετά οικονομικά σχήματα.

Έχει διαπιστωθεί ότι οι εταιρείες που δεν έχουν σύμβαση συντηρήσεως του τηλεπικοινωνιακού τους εξοπλισμού, σε περίπτωση ζημίας καλούνται να πληρώσουν οι ίδιοι το μάρμαρο...και είναι κάπως βαρύ.

Δεδομένου αυτής της κατάστασης προχωρήσαμε σε λύσεις δίνοντας στον πελάτη την εναλλακτική πρόταση.

Μέσα από το δίκτυο συνεργατών μας, με το που θα ζητηθεί από εσάς ένα υλικό-εξοπλισμός αυτόματα γίνεται ταυτόχρονη έρευνα αναζήτησης για το υλικό που επιθυμείτε με σκοπό την καλύτερη τιμή αγοράς του.  Σε κάθε περίπτωση το υλικό-εξοπλισμός συνοδεύετε με εγγύηση 12 μηνών.a) Προμηθεύουμε Εξοπλισμό Ανακατασκευασμένο με 12 μήνες εγγύηση. Η τιμή του σε μερικές περιπτώσεις φτάνει έως 60% έκπτωση, από την αρχική τιμή της αγοράς.

b) Δυνατότητα αγοράς καινούριου εξοπλισμού με τιμολόγηση απευθείας από την εταιρεία μας στο εξωτερικό με ενδοκοινοτική συναλλαγή (στην περίπτωση εταιρείας, δεν καταβάλετε  Φ.Π.Α. για να το προμηθευτείτε, στην περίπτωση ιδιώτη επιβαρύνεστε με Φ.Π.Α.)

c) Δημιουργούμε προωθητικές ενέργειες με πακέτα προσφορών.

d) Δυνατότητα χρήση-δανεισμού του εξοπλισμού που σας προμηθεύουμε στον χώρο σας. Αποφεύγεται την αγορά του προϊόντος (χωρίς να καταβάλλεται εφάπαξ το ολικό ποσό). Δεν σας απασχολούν πλέον τυχόν επιβάρυνσης για αναβαθμίσεις ή επεκτάσεις.

e) Δυνατότητα πληρωμής μέσω πιστοποιημένου PayPal.
Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com